Виробничо технічний

Відділ (ВТВ) ТОВ “Рівнетеплоенерго”

вул. Д.Галицького, 27 , 4-й поверх, каб. 408.

Прийом документів на отримання технічних умов
з 9:00 – 12:00 щоденно

Пакет документів на отримання технічних умов надається в канцелярію Товариства…

Погодження проектів та робочої документації
з 9:00 – 12:00 щосереди*
на технічній раді Товариства відповідно до затвердженого положення “Про порядок розгляду, погодження вимог технічних умов у проектно-кошторисній документації”.

  1. Робоча документація на погодження технічної ради надається в канцелярію Товариства у кабінет 104 зареєстрована до 17:00 понеділка.
  2. У вівторок проводиться робота з документами та складання реєстру робочих проектів на засідання технічної ради Товариства.
  3. Робочі проекти, які надійшли в канцелярію Товариства у вівторок переносяться на наступну технічну раду. Зауваження виявлені в проектній документації можуть бути розглянуті працівниками Товариства під час проведення технічної ради за умови наявності уповноважених представників проектних організацій.

* Про корегування часу проведення технічної ради повідомляється представників проектних організацій відповідно до реєстру робочих документів поданих на погодження чергового засідання технічної ради.