Папір УСЕ стерпить і Facebook УСЕ поширить

На численні звернення представників засобів масової інформації щодо коментування звинувачень Сергія Пінчука та  Гліба Олійника на адресу ТОВ «Рівнетеплоенерго» повідомляємо наступне.

Відповідно до рішення Рівненської міської ради від 21.07.2016 № 1234 створено тимчасову контрольну комісію для проведення аудиту тарифів на послуги з тепло- і водопостачання, які надаються населенню підприємствами м. Рівного, з представників всіх депутатських фракції Рівненської міської ради.

Комісію було створено відповідно до ст. 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка чітко регламентує дії тимчасових контрольних комісій:

Стаття 48. Тимчасові контрольні комісії ради

  1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
  2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
  3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
  4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Головою тимчасової контрольної комісії обрано Поліщука Назарія Миколайовича, депутата Рівненської міської ради, голову постійної комісії з питань міського господарства. Інші члени комісії: депутати Сергій Васильчук, Олександр Довжаниця, Назарій Загоровський, Олександр Курсик,  Любов Романюк, Роман Стасюк.

Зі свого боку, ТОВ «Рівнетеплоенерго» забезпечило усіляке сприяння для належної роботи комісії, збір необхідної інформації та безпосередні зустрічі проводилися на об’єктах підприємства на першу вимогу.

Станом на 29.09.2016 жодних звітів про результати роботи комісії оприлюднено не було, однак було поширено чимало інформації з цього приводу. Особи, які називають себе експертами, маніпулюють свідомістю рівнян, поширюють інформацію про ТОВ «Рівнетеплоенерго», яка містить неперевірені та недостовірні факти.

Опублікування та поширення такої інформації носить протиправний характер, порушує права ТОВ «Рівнетеплонерго», вводить в оману рівнян та викликає несправедливу недовіру до підприємства та його багаточисельного колективу з боку споживачів. ТОВ «Рівнетеплоенерго» вважає зміст цієї інформації упередженим, необ’єктивним, який не відповідає дійсності, нічим не підтвердженим й таким, що порушує немайнові права та негативно впливає на імідж підприємства.

Офіційна позиція ТОВ «Рівнетеплоенерго» була озвучена та частково оприлюднена у новині “Тарифи таки справедливі: у тепловиків своя математика”.

ТОВ «Рівнетеплоенерго» не бажає надалі бути фоном для піару, вступати в діалог із названими вище експертами і коментувати проведені ними розрахунки, оскільки лише дві сторони конфлікту, які б не наводили аргументи і контраргументи, не в змозі самотужки поставити крапку в цьому питанні. Має бути проведена економічна та правова оцінка іншою незалежною та об’єктивною стороною (чи сторонами).

З огляду на зазначене вище, вважаємо за доцільне надалі здійснювати комунікацію з цього приводу шляхом висвітлення детальної інформації щодо надання роз’яснень підприємством контролюючим органам та перебігу розгляду ними всіх звинувачень Сергія Пінчука та  Гліба Олійника на адресу ТОВ «Рівнетеплоенерго».

Щиро сподіваємося, що за результатами перевірок, істину буде встановлено.